EKO BROD

Rješenja za ekološki prihvatljiva plovila

Projektom želimo ostvariti tranziciju u primjeni ekološko prihvatljivih rješenja u pogonskim sustavima za plovila priobalnog putničkog prijevoza putem inovativnog paketa komplementarnih proizvoda i usluga.

Ciljne skupine projekta su brodari i brodarske kuće u javnom i privatnom vlasništvu, lučke uprave te pomorci u segmentu priobalnog prijevoza.

Novosti

12. listopada, 2022

Održana medijska konferencija za projekt EKO BROD

Danas, 12. listopada 2022. u 10 sati održali smo medijsku konferenciju za naš projekt Eko Brod. Predstavnicima medija te ujedno […]

22. rujna, 2022

Pogledajte EKO BROD promotivni video!

6. rujna, 2022

MEP na 30. SMM sajmu u Hamburgu

Od 6. do 9. rujna MEP sudjeluje kao jedan od izlagača na 30. SMM sajmu u Hamburgu u Njemačkoj. SMM […]

Održana medijska konferencija za projekt EKO BROD Pogledajte EKO BROD promotivni video! MEP na 30. SMM sajmu u Hamburgu

Idejna rješenja za ekološki
prihvatljiva plovila će sadržavati:

01

Uslugu projektiranja brodskih sustava u svrhu prenamjene (retrofittinga) plovila pokretanih na konvencionalni pogon u plovila pokretana dual-fuel sistemima (cjelovita funkcionalna prenamjena postojećega sustava u drugi sustav)

02

Uslugu projektiranja brodskih sustava u svrhu adekvatne instalacije elektro i hibridnih pogona u plovila u novogradnji (ugradnja novih sustava, dijelova sustava, uređaja ili opreme koja se ugrađuje da bi novi brod zadovoljio buduću namjenu) baziranih na baterijama visokog kapaciteta i/ili gorivim ćelijama

03

Uslugu instalacije sustava za neprekidno napajanje kritičnih sustava u plovilu (UPS sustav)

04

Aplikaciju (e-TMS) za praćenje potrošnje ekološki prihvatljivih vrsta goriva (LNG, električna energija) radi izračunavanja prosječne potrošnje i projekciju buduće potrošnje plovila na temelju prethodnih istih ili sličnih ruta i postizanja veće ekonomičnosti operiranja plovilom

05

Uslugu teorijske i praktične edukacije pomoraca u svrhu uspješne primjene e-TMS aplikacije i alternativnog propulzijskog sustava korištenjem brodskih simulatora primjenom posebno osmišljenog, jedinstvenog, edukativnog programa na tržištu

Temelj projekta je suradnja MSP-ova u kojem, kao Konzorcij, zajednički nastupaju:

Prijavitelj: MEP d.o.o.
te njegovi partneri: Sarda d.o.o., Conmare d.o.o. i Zorović d.o.o.

kako bi se zadovoljile potrebe tržišta za prelaskom na ekološki prihvatljiva plovila te uspostavio dugoročni dobavljački lanac vrijednosti.

Eko brod će omogućiti ciljanim skupinama:

  • Postizanje značajnih ušteda i veće ekonomičnosti operiranja plovilom očitovanih u nižim cijenama operiranja
  • Zadovoljavanje najnovijih standarda zaštite okoliša propisanih regulativama iz područja pomorske plovidbe
  • Produljenje radnog vijeka plovila kod prenamijenjenih plovila (retrofita)
  • Visoku razinu stručnosti pomoraca u operiranju ekološki prihvatljivim plovilima
Skip to content