EKO BROD

O projektu

Eko brod adresira i nastoji riješiti problem zaštite okoliša u priobalnom prijevozu te ostvariti tranziciju u primjeni ekološki prihvatljivih rješenja u pogonskim sustavima za putnička plovila.

Trenutno na tržištu plovila na alternativni (ekološki prihvatljiv) pogon ne postoji sličan inovativni paket po principu „ključ u ruke“ koji pruža cjelovitu uslugu i zadovoljava navedene potrebe tržišta.

Ciljana tržišta

Ciljana tržišta paketa EKO BROD, predstavljat će tržište plovila na alternativni (ekološki prihvatljiv) pogon, a ciljne skupine činit će brodari i brodarske kuće u javnom i privatnom vlasništvu, lučke uprave te pomorci u segmentu priobalnog prijevoza.

Eko brod će omogućiti integratorima veću dodanu vrijednost i tržišnu zastupljenost vlastitih proizvoda i usluga kroz inkorporiranje predmetnog paketa prilikom izrade/prenamjene plovila u vlastitom brodogradilištu.

Idejna rješenja za ekološki
prihvatljiva plovila će sadržavati:

01

Uslugu projektiranja brodskih sustava u svrhu prenamjene (retrofittinga) plovila pokretanih na konvencionalni pogon u plovila pokretana dual-fuel sistemima (cjelovita funkcionalna prenamjena postojećega sustava u drugi sustav)

02

Uslugu projektiranja brodskih sustava u svrhu adekvatne instalacije elektro i hibridnih pogona u plovila u novogradnji (ugradnja novih sustava, dijelova sustava, uređaja ili opreme koja se ugrađuje da bi novi brod zadovoljio buduću namjenu) baziranih na baterijama visokog kapaciteta i/ili gorivim ćelijama

03

Uslugu instalacije sustava za neprekidno napajanje kritičnih sustava u plovilu (UPS sustav)

04

Aplikaciju (e-TMS) za praćenje potrošnje ekološki prihvatljivih vrsta goriva (LNG, električna energija) radi izračunavanja prosječne potrošnje i projekciju buduće potrošnje plovila na temelju prethodnih istih ili sličnih ruta i postizanja veće ekonomičnosti operiranja plovilom

05

Uslugu teorijske i praktične edukacije pomoraca u svrhu uspješne primjene e-TMS aplikacije i alternativnog propulzijskog sustava korištenjem brodskih simulatora primjenom posebno osmišljenog, jedinstvenog, edukativnog programa na tržištu

Provedba

Eko brod okuplja četiri MSP-a koji posjeduju kompetencije i specifična znanja stečena dugogodišnjim poslovanjem u pripadajućim nišama tržišta pomorstva:

MEP d.o.o. Projektiranje i izvođenje sustava za kritično napajanje i besprekidni sustavi napajanja u pomorstvu

Sarda d.o.o. razvoj aplikacija za potrebe pomorskog prijevoza

Conmare d.o.o projektiranje brodskih sustava

Zorović d.o.o. edukacija pomoraca

Eko brod će omogućiti ciljanim skupinama:

  • Postizanje značajnih ušteda i veće ekonomičnosti operiranja plovilom očitovanih u nižim cijenama operiranja
  • Zadovoljavanje najnovijih standarda zaštite okoliša propisanih regulativama iz područja pomorske plovidbe
  • Produljenje radnog vijeka plovila kod prenamijenjenih plovila (retrofita)
  • Visoku razinu stručnosti pomoraca u operiranju ekološki prihvatljivim plovilima
Skip to content